Geological time boundary


สะพานข้ามกาลเวลา มองออกไปยังหน้าผาหินจะเห็นว่าภูเขามีสีแตกต่างกัน ส่วนล่างของภูเขามีหินทรายสีแดง ซึ่งอยู่ในยุคแคมเบรียน (545 ล้านปีก่อน) โผ่ลให้เห็นชัดเจนทางด้านตะวันตก โดยชั้นหินมีการวางตัวเอียงเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยมุมเอียงเทประมาณ 22 องศา มีหินปูนยุคออร์โดวิเชียน (490 ล้านปีก่อน) วางตัวปิดทับอยู่ด้านบน ทำให้เห้นรอยสัมผัสระหว่างหมวดหินทั้งสองที่มีอายุ แตกต่างกัน ประกอบกับทัศนียภาพที่สวยงามของพื้นที่ภูเขาและท้องทะเลสุดลูกหูลูกตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จึงได้สร้างสะพานเดินเท้ารอบภูเขาด้านติดทะเล ซึ่งเรียกกันว่า "สะพานข้ามกาลเวลา" พื้นที่แหล่งนี้จึงเป็นได้ทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ในแง่มุมของธรณีวิทยา อย่างสบายๆ ที่มา..นิตยสารท่องเที่ยง อสท

#satungeopark #geologicaltimeboundary #satun #แหลงทองเทยวสตล #ทนสตล #สตล #ปากบารา #แหลงทองเทยวปากบารา #สะพานขามกาลเวลา #สะพานขามเวลา #หมเกาะเภตรา

You Might Also Like:
15178047_189199838151652_3499459189110807203_n
15219384_189200071484962_7637996882961026604_n
15110450_189189298152706_7681225221084649472_o
15230603_189185228153113_5965443468705901106_n
15192510_189186941486275_4685265618958754220_n
ปราสาทหินพันยอด (8)
ปราสาทหินพันยอด (14)
Search by Tags
No tags yet.

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com